07 veebruar, 2013

Toolse linnus

Toolse linnus, mis praegu varemetes, trotsinud vanasti ühteviisi
tormituuli, marulaineid ja vaenuvägesid. Elanud seal keegi sõjakas
rüütel. Enamiku aja veetnud ta sõjaväljal julma veretööd tehes,
Toolses käinud üle paari aasta raudrüüd vahetamas. Viskab vana ja
mõlkitaotud pantseri kolikambrisse, sobitab uue ja läikiva selga ning
tuiskab jälle sinna, kus mõõgad välkumas, odad torkimas.

H. Gustavson Igal kohal oma lugu

tänane Toolse linnus